Hoe krijg ik mijn geld terug als klant afspraak niet nakomt?" Hoe krijg ik geld terug dat ik aan een werknemer heb geleend?"

Hoe krijg ik geld terug dat ik aan een werknemer heb geleend?"

"Een medewerker heeft geld van mij geleend maar ik wil eigenlijk niet met hem verder. Hoe krijg ik nu mijn geld terug?"

Vraag aan De Zaak Advies
Een van mijn medewerkers heeft een behoorlijk fors bedrag van mij geleend, we praten over enkele duizenden euro's. Over het geleende geld zijn geen afspraken gemaakt, er staat ook niks over op papier. Ik wil eigenlijk niet verder met deze medewerker. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat ik het geleende geld terugkrijg?

Harry ChünAdvies van Harry Chün, adviseur bij De Zaak
"Als er niks over de lening op papier staat, en er zijn ook geen afspraken gemaakt over (de manier van) terugbetalen bij uitdiensttreding van de werknemer, dan kunt u het geld alleen terugkrijgen als de werknemer bereid is het terug te betalen.

Let op, u mag het geld dus ook niet inhouden van het loon. Dit is het zogenoemde verrekenverbod.

Het enige wat u kunt doen is proberen alsnog heldere afspraken te maken met de medewerker in kwestie. Leg deze dan vooral ook schriftelijk vast."

Vooruitbetaald loon
"U had deze situatie kunnen voorkomen als u de lening, middels een schriftelijke en ondertekende overeenkomst, als vooruitbetaald loon had verstrekt. Dan had u namelijk wél - binnen bepaalde regels - het geld dat u nog tegoed hebt, in kunnen houden op het salaris van de werknemer aan wie u het het geld heeft geleend."

Bron: De Zaak