Advieskosten delen met de fiscus

Ook voor jou als (para)medicus geldt: ieder zijn vak. Je ontkomt er dan ook niet aan om bij problemen af en toe een adviseur in te huren. Laat de fiscus dan zo veel mogelijk meebetalen. Hoe doe je dit en waar moet je op letten?

Zakelijk advies aftrekbaar?

Bijstand. Als je een adviseur inhuurt om je op zakelijk gebied bij te staan, zijn dit bedrijfskosten. Deze komen dus ten laste van je bedrijfswinst. Als je aansprakelijk gesteld wordt of je vanwege een medische fout voor een tuchtcollege moet verschijnen, is de ingehuurde advocaat een zakelijke kostenpost die dus aftrekbaar is. Dat geldt ook voor commerciële adviezen voor het vergroten van je omzet. Zulk advies is niet goedkoop en dus is het van belang dat de fiscus een flink deel van de rekening betaalt. Wat moet je weten?

Conflict. Bij arbeidsconflicten wordt er vaak juridisch advies ingewonnen. In dat geval zijn ook deze kosten voor jou als werkgever aftrekbaar. Schakelt de werknemer ook een adviseur in, dan zijn de kosten voor hem niet aftrekbaar. Je kunt deze onder de oude vergoedingenregeling wel belastingvrij vergoeden.

Werkkostenregeling. Onder deze regeling valt een dergelijke vergoeding in de vrije ruimte die voor 2013 op 1,5% is gesteld. Bij een conflict zul je niet snel bereid zijn je werknemer hierin tegemoet te komen, maar dit verdient een nuancering. Kom je namelijk tot een schikking in de vorm van een afkoopsom of iets dergelijks, dan is deze belast. De vergoeding voor de advocaat dus meestal niet. Met een beetje onderhandelen leidt dit tot een afkoopsom die lager is dan de advocaatkosten, omdat deze voor de werknemer netto is.

Outplacement. Ga je niet met ruzie maar netjes uit elkaar, dan kun je jouw werknemer in deze crisistijd sneller aan een nieuwe baan helpen door een outplacementbureau in te schakelen. Ook die kosten zijn voor jou wél, maar voor de werknemer niet aftrekbaar.

Rekening splitsen, wanneer?

Privédeel advies? Het kan voorkomen dat een adviseur je zowel zakelijk als privé adviseert. Een belastingadviseur kan je bijvoorbeeld advies geven inzake kostenaftrek voor jouw praktijk, maar ook voor wat betreft de aftrek van privégiften. Aangezien alleen zakelijke adviezen aftrekbaar zijn, zal hij de rekening moeten splitsen. Is dit een keer niet gebeurd, dan kun je ook zelf een redelijke schatting maken en alleen een deel van de factuur ten laste van de winst brengen.

Echtscheiding. Echtscheiding is een privékwestie en daarom zijn deze kosten niet aftrekbaar. Dat wordt anders als je met je echtgeno(o)t(e) ook de praktijk runt in de vorm van een maatschap of een Vof. Er zal dan waarschijnlijk ook het nodige zakelijk geregeld moeten worden. Deze advieskosten zijn weer wel aftrekbaar.

Wat met de btw?

Btw-belaste prestaties. Sinds dit jaar is het aantal btw-belaste prestaties voor de (para)medische sector toegenomen. Moet ook jij over een deel van uw praktijkomzet btw afdragen, dan betekent dit dat ook een deel van de betaalde btw naar rato van de omzet aftrekbaar is.

Tip. Heeft het advies betrekking op een belaste prestatie, dan is de btw zelfs helemaal aftrekbaar. Heeft het daarentegen betrekking op een onbelaste prestatie, dan is de btw niet aftrekbaar.